กำหนดการรับสมัครและการแข่งขัน
17-24 สิงหาคม          เปิดระบบรับสมัครเข้าแข่งขัน
25-26 สิงหาคม          ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
28 สิงหาคม – 3 กันยายน  ตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
10-11 กันยายน       ให้ทุกกิจกรรมสามารถพิมพ์บัตรประจำตัว
                                สำหรับผู้เข้าแข่งขันได้แล้ว

12 กันยายน              ให้กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ (Crossword)และ
                              ขับร้องเพลงสากล(Singing Contest) ที่ได้ลำดับที่ 1-6
                              ไปแข่งขันเพื่อชิงชนะเลิศ ในวันที่ 12 กันยายน
                            
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
                              กาญจนบุรี อีกครั้งหนึ่ง
12 กันยายน              แข่งขันทุกกิจกรรม
                             ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
                             กาญจนบุรี

สำหรับใบเกียรติบัตรการแข่งขันในรอบคัดเลือก (5 กันยายน พ.ศ.2563) กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล (Singing Contest) และการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) สามารถพิมพ์ได้แล้วซึ่งอยู่ด้านล่างของกรอบนี้....

12 กันยายน   โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันได้ทุกกิจกรรม
วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น.