สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 5 3 1 9 11 1 0 0 12
2 กาญจนานุเคราะห์ 5 1 3 9 11 0 0 0 11
3 วีรศิลป์ 3 3 4 10 15 0 1 1 16
4 อนุบาลกาญจนบุรี 3 2 1 6 10 0 1 0 11
5 สารสาสน์วิเทศกาญจนุบรี 2 2 3 7 9 4 0 0 13
6 ดรุณากาญจนบุรี 2 2 1 5 12 1 2 1 15
7 อนุบาลทองผาภูมิ 2 1 0 3 5 1 0 0 6
8 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 2 0 0 2 4 2 3 3 9
9 เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1 2 1 4 6 0 1 0 7
10 เทพมงคลรังษี 1 2 1 4 4 1 1 2 6
11 พนมทวนพิทยาคม 1 1 0 2 4 2 2 0 8
12 บ้านทัพพระยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
13 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 0 4 1 5 8 1 1 1 10
14 อนุชนศึกษา 0 1 1 2 5 6 1 0 12
15 ชุมชนบ้านหลุมรัง 0 1 1 2 3 0 0 1 3
16 ถาวรวิทยา 0 1 0 1 6 1 0 0 7
17 ราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี 0 1 0 1 2 2 3 3 7
18 บ้านช่องสะเดา "การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์" 0 1 0 1 2 1 0 0 3
19 อำนวยวิทย์กาญจนบุรี 0 1 0 1 2 0 1 0 3
20 อนุบาลสังขละบุรี 0 0 2 2 5 0 0 1 5
21 วัดปรังกาสี 0 0 2 2 3 2 1 3 6
22 บ้านบ้องตี้ 0 0 1 1 3 5 3 3 11
23 ร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) 0 0 1 1 3 1 2 4 6
24 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 0 0 1 1 2 1 1 3 4
25 บ้านสามยอด 0 0 1 1 2 0 1 1 3
26 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 1 1 1 1 1 2 3
27 บ้านท่ามะกา 0 0 1 1 1 0 1 3 2
28 อุดมสิทธิศึกษา 0 0 0 0 4 3 2 0 9
29 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 0 0 0 0 4 1 2 1 7
30 ประชาสงเคราะห์ 0 0 0 0 3 5 3 0 11
31 บ้านเกริงกระเวีย 0 0 0 0 3 1 0 1 4
32 บ่อพลอยรัชดาภิเษก 0 0 0 0 2 3 1 1 6
33 อนุบาลเมฆบัณฑิต 0 0 0 0 2 1 2 0 5
34 ชัยจิตต์วิทยา 0 0 0 0 2 1 1 1 4
35 บ้านท่าดินแดง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
36 อนุบาลไทรโยค 0 0 0 0 2 1 0 1 3
37 วินัยนุกูล 0 0 0 0 2 1 0 0 3
38 วัดดอนแสลบ 0 0 0 0 1 3 2 3 6
39 พระแท่นดงรังวิทยาคาร 0 0 0 0 1 3 0 2 4
40 บ้านหัวนา 0 0 0 0 1 2 1 1 4
41 ไทรโยคน้อยวิทยา 0 0 0 0 1 1 2 2 4
42 อนุบาลบ่อพลอย 0 0 0 0 1 1 2 1 4
43 บ้านไร่ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
44 บ้านหนองเป็ด 0 0 0 0 1 1 0 3 2
45 วัดสาลวนาราม 0 0 0 0 1 1 0 2 2
46 บ้านกุยแหย่ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
47 อนุบาลวัดลูกแก 0 0 0 0 1 0 3 5 4
48 วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 0 0 0 0 1 0 1 3 2
49 บ้านทุ่งศาลา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
50 บ้านรางจิก 0 0 0 0 1 0 0 2 1
51 บ้านหนองปล้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
52 วัดวังศาลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
53 ท่าเรือพิทยาคม 0 0 0 0 0 3 0 0 3
54 วัดบ้านทวน 0 0 0 0 0 2 2 1 4
55 อนุบาลหนองปรือ 0 0 0 0 0 2 0 2 2
56 บ้านตลุงใต้ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
57 บ้านไร่เจริญ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
58 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 0 0 0 0 0 1 2 5 3
59 เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
60 บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 0 0 0 0 0 1 0 4 1
61 วัดเขารักษ์ 0 0 0 0 0 1 0 4 1
62 บ้านเจ้าเณร 0 0 0 0 0 1 0 2 1
63 ไทรโยคใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
64 วัดใหม่ภูมิเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
65 บ้านหนองย่างช้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
66 บ้านนาสวน 0 0 0 0 0 0 2 1 2
67 บ้านลำอีซู 0 0 0 0 0 0 1 1 1
68 หนองรีประชานิมิต 0 0 0 0 0 0 1 0 1
69 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70 ประชาวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 2 0
71 บ้านแก่งหลวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
72 วัดพังตรุ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
73 ทองผาภูมิวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 วัดใหม่เจริญผล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 บ้านต้นมะพร้าว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 วัดทุ่งสมอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 ชุมชนบ้านท่ากระดาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 บ้านทุ่งนาคราช 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 บ้านช่องด่าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 บ้านนามกุย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 บ้านน้ำโจน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 บ้านหัวหิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 28 29 28 85 181 84 62 90 327