สรุปเหรียญรางวัล จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วีรศิลป์ 15 0 1 1 16
2 ดรุณากาญจนบุรี 12 1 2 1 15
3 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 11 1 0 0 12
4 กาญจนานุเคราะห์ 11 0 0 0 11
5 อนุบาลกาญจนบุรี 10 0 1 0 11
6 สารสาสน์วิเทศกาญจนุบรี 9 4 0 0 13
7 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 8 1 1 1 10
8 ถาวรวิทยา 6 1 0 0 7
9 เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 6 0 1 0 7
10 อนุชนศึกษา 5 6 1 0 12
11 อนุบาลทองผาภูมิ 5 1 0 0 6
12 อนุบาลสังขละบุรี 5 0 0 1 5
13 อุดมสิทธิศึกษา 4 3 2 0 9
14 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 4 2 3 3 9
15 พนมทวนพิทยาคม 4 2 2 0 8
16 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 4 1 2 1 7
17 เทพมงคลรังษี 4 1 1 2 6
18 บ้านบ้องตี้ 3 5 3 3 11
19 ประชาสงเคราะห์ 3 5 3 0 11
20 วัดปรังกาสี 3 2 1 3 6
21 ร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) 3 1 2 4 6
22 บ้านเกริงกระเวีย 3 1 0 1 4
23 ชุมชนบ้านหลุมรัง 3 0 0 1 3
24 บ่อพลอยรัชดาภิเษก 2 3 1 1 6
25 ราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี 2 2 3 3 7
26 อนุบาลเมฆบัณฑิต 2 1 2 0 5
27 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 2 1 1 3 4
28 ชัยจิตต์วิทยา 2 1 1 1 4
29 บ้านท่าดินแดง 2 1 1 0 4
30 อนุบาลไทรโยค 2 1 0 1 3
31 บ้านช่องสะเดา "การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์" 2 1 0 0 3
32 วินัยนุกูล 2 1 0 0 3
33 บ้านสามยอด 2 0 1 1 3
34 อำนวยวิทย์กาญจนบุรี 2 0 1 0 3
35 วัดดอนแสลบ 1 3 2 3 6
36 พระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 3 0 2 4
37 บ้านหัวนา 1 2 1 1 4
38 ไทรโยคน้อยวิทยา 1 1 2 2 4
39 อนุบาลบ่อพลอย 1 1 2 1 4
40 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1 1 1 2 3
41 บ้านไร่ 1 1 1 0 3
42 บ้านหนองเป็ด 1 1 0 3 2
43 วัดสาลวนาราม 1 1 0 2 2
44 บ้านกุยแหย่ 1 1 0 1 2
45 อนุบาลวัดลูกแก 1 0 3 5 4
46 บ้านท่ามะกา 1 0 1 3 2
47 วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1 0 1 3 2
48 บ้านทุ่งศาลา 1 0 1 0 2
49 บ้านรางจิก 1 0 0 2 1
50 บ้านทัพพระยา 1 0 0 0 1
51 บ้านหนองปล้อง 1 0 0 0 1
52 วัดวังศาลา 1 0 0 0 1
53 ท่าเรือพิทยาคม 0 3 0 0 3
54 วัดบ้านทวน 0 2 2 1 4
55 อนุบาลหนองปรือ 0 2 0 2 2
56 บ้านตลุงใต้ 0 2 0 1 2
57 บ้านไร่เจริญ 0 2 0 0 2
58 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 0 1 2 5 3
59 เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 0 1 1 2 2
60 บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 0 1 0 4 1
61 วัดเขารักษ์ 0 1 0 4 1
62 บ้านเจ้าเณร 0 1 0 2 1
63 ไทรโยคใหญ่ 0 1 0 1 1
64 วัดใหม่ภูมิเจริญ 0 1 0 0 1
65 บ้านหนองย่างช้าง 0 1 0 0 1
66 บ้านนาสวน 0 0 2 1 2
67 บ้านลำอีซู 0 0 1 1 1
68 หนองรีประชานิมิต 0 0 1 0 1
69 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) 0 0 1 0 1
70 ประชาวิทยาคาร 0 0 0 2 0
71 บ้านแก่งหลวง 0 0 0 1 0
72 วัดพังตรุ 0 0 0 1 0
73 ทองผาภูมิวิทยา 0 0 0 0 0
74 วัดใหม่เจริญผล 0 0 0 0 0
75 บ้านต้นมะพร้าว 0 0 0 0 0
76 วัดทุ่งสมอ 0 0 0 0 0
77 ชุมชนบ้านท่ากระดาน 0 0 0 0 0
78 บ้านทุ่งนาคราช 0 0 0 0 0
79 บ้านช่องด่าน 0 0 0 0 0
80 บ้านนามกุย 0 0 0 0 0
81 บ้านน้ำโจน 0 0 0 0 0
82 บ้านหัวหิน 0 0 0 0 0
83 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) 0 0 0 0 0
รวม 181 84 62 90 417