หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 261 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 12 23 17
2 266 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 10 19 15
3 298 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 3 5 5
4 230 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 8 11 9
5 301 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 7 8 7
6 284 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม 8 11 9
7 287 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 6 12 10
8 227 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) 10 20 13
9 307 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 12 19 17
10 322 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1 1 1
11 228 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 10 13 13
12 262 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 11 14 14
13 252 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 9 11 9
14 273 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 7 9 8
15 235 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 10 13 11
16 302 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) 1 1 1
17 269 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 8 8 8
18 313 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 2 2 2
19 253 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา "การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์" 3 4 4
20 300 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว 3 3 3
21 272 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 2 2 2
22 290 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 3 3 3
23 304 โรงเรียนบ้านนาสวน 4 4 4
24 320 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 0 0 0
25 263 โรงเรียนบ้านรางจิก 3 4 4
26 279 โรงเรียนบ้านหนองกลางพง 0 0 0
27 276 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1 1 1
28 251 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 6 7 6
29 274 โรงเรียนบ้านหัวนา 5 5 5
30 255 โรงเรียนบ้านหัวหิน 1 1 2
31 323 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 3 3 3
32 299 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 1 1 1
33 314 โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 5 6 5
34 254 โรงเรียนวัดวังศาลา 1 2 2
35 289 โรงเรียนวัดหนองตะโก 0 0 0
36 278 โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 0 0 0
37 249 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 11 21 15
38 303 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 7 9 7
39 277 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) 1 1 1
40 247 โรงเรียนบ้านทัพพระยา 1 2 2
41 293 โรงเรียนบ้านท่ามะกา 5 6 6
42 292 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 5 5 5
43 310 โรงเรียนประชาวิทยาคาร 2 2 2
44 324 โรงเรียนวัดดอนแสลบ 9 9 9
45 319 โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 3 3 3
46 286 โรงเรียนวัดบ้านทวน 7 9 7
47 271 โรงเรียนวัดพังตรุ 1 1 1
48 243 โรงเรียนวัดสาลวนาราม 5 8 6
49 294 โรงเรียนวัดเขารักษ์ 5 5 5
50 312 โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 4 4 4
51 275 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก 10 11 10
52 305 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 3 4 4
53 239 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 4 6 6
54 231 โรงเรียนบ้านนามกุย 1 1 1
55 238 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 14 17 17
56 264 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 5 6 6
57 291 โรงเรียนบ้านไร่ 3 3 3
58 258 โรงเรียนวัดปรังกาสี 11 15 15
59 297 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 6 6 6
60 248 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 4 4 4
61 259 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 2 2 2
62 288 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 4 12 6
63 309 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 0 0 0
64 257 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 1 1 1
65 245 โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 3 3 3
66 265 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1 5 3
67 315 โรงเรียนบ้านลำอีซู 2 2 2
68 233 โรงเรียนบ้านสามยอด 4 6 4
69 281 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 1 1 1
70 311 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 0 0 0
71 316 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 0 0 0
72 306 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 2 2 2
73 244 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 2 2 2
74 267 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 6 6 6
75 280 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 4 4 4
76 246 โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 5 5 5
77 241 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 17 29 20
78 283 โรงเรียนถาวรวิทยา 7 7 7
79 232 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 11 21 17
80 296 โรงเรียนวินัยนุกูล 4 4 4
81 317 โรงเรียนวีรศิลป์ 17 32 23
82 229 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนุบรี 15 17 15
83 236 โรงเรียนอนุชนศึกษา 12 18 12
84 260 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 5 5 5
85 256 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี 3 3 3
86 234 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 6 15 11
87 308 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 4 6 4
88 237 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 7 12 10
89 285 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี 10 26 18
90 282 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 14 26 20
รวม 472 676 569
1245

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี tel 034512477 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี tel 034564001-7
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : นายชาลี สำรองทรัพย์ โทร. 087-8079241 e-mail: chalee.sum@gmail.com
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : นางสาวถวิล หวังกุ่ม โทร. 098-2741641
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : ..................... โทร. ..........................


Copyright © 2012-2014 All right reserved.