หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 029 25.000 ประกวดร้องเพลงสากล (Singing Contest) ชาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
2 030 26.000 ประกวดร้องเพลงสากล (Singing Contest) หญิง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
3 031 27.000 ประกวดร้องเพลงสากล (Singing Contest) ชาย ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
4 032 28.000 ประกวดร้องเพลงสากล (Singing Contest) หญิง ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
5 033 30.000 มัคคุเทศก์น้อย(Youth guide) ป.1-ป.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 12
6 034 34.000 มัคคุเทศก์น้อย(Youth guide) ป.4-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 14
7 035 35.000 มัคคุเทศก์น้อย(Youth guide) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 22
8 036 36.000 มัคคุเทศก์น้อย(Youth guide) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 15
9 025 65.000 พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 19
10 024 66.000 พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 33
11 023 67.000 พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 23
12 028 68.000 พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
13 027 69.000 สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 32
14 026 70.000 สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 37
15 019 71.000 สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 34
16 022 72.000 สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 19
17 021 73.000 การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 26
18 020 74.000 การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 44
19 014 86.000 การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 35
20 013 87.000 การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 17
21 008 92.000 ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 6
22 007 93.000 ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) (ขยายโอกาส) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 6
23 006 95.000 ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) (สพม/เอกชน) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 6
24 005 96.000 ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 6
25 004 97.000 ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit Competition) ป.1-ป.3 ทีม 5 คน/ครู 3 คน 7
26 003 98.000 ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit Competition) ป.4-ป.6 ทีม 5 คน/ครู 3 คน 7
27 002 99.000 ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit Competition) ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 3 คน 9
28 001 99.999 ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit Competition) ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 3 คน 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี tel 034512477 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี tel 034564001-7
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : นายชาลี สำรองทรัพย์ โทร. 087-8079241 e-mail: chalee.sum@gmail.com
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : นางสาวถวิล หวังกุ่ม โทร. 098-2741641
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : ..................... โทร. ..........................


Copyright © 2012-2014 All right reserved.