หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรี

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาต่างประเทศ สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวีรศิลป์ 17 15 88.24% 0 0% 1 5.88% 1 5.88% 17
2 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 17 12 75% 1 6.25% 2 12.5% 1 6.25% 16
3 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 12 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
5 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 11 10 90.91% 0 0% 1 9.09% 0 0% 11
6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนุบรี 15 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
8 โรงเรียนถาวรวิทยา 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
9 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
10 โรงเรียนอนุชนศึกษา 12 5 41.67% 6 50% 1 8.33% 0 0% 12
11 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
12 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
13 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 10 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
14 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 14 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 3 25% 12
15 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
16 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 10 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
17 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 9 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
18 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 14 3 21.43% 5 35.71% 3 21.43% 3 21.43% 14
19 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 11 3 27.27% 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 11
20 โรงเรียนวัดปรังกาสี 11 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
21 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) 10 3 30% 1 10% 2 20% 4 40% 10
22 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
23 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
24 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี 10 2 20% 2 20% 3 30% 3 30% 10
26 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
27 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 7 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
28 โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
29 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
30 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
31 โรงเรียนวินัยนุกูล 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
32 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา "การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์" 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
33 โรงเรียนบ้านสามยอด 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
34 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
35 โรงเรียนวัดดอนแสลบ 9 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 9
36 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 6 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
37 โรงเรียนบ้านหัวนา 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
38 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 7 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
39 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
40 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 8 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
41 โรงเรียนบ้านไร่ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
42 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 6 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
43 โรงเรียนวัดสาลวนาราม 5 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
44 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
45 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก 10 1 11.11% 0 0% 3 33.33% 5 55.56% 9
46 โรงเรียนบ้านท่ามะกา 5 1 20% 0 0% 1 20% 3 60% 5
47 โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 5 1 20% 0 0% 1 20% 3 60% 5
48 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
49 โรงเรียนบ้านรางจิก 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
50 โรงเรียนบ้านทัพพระยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
51 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
52 โรงเรียนวัดวังศาลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
53 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
54 โรงเรียนวัดบ้านทวน 7 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
55 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
56 โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
57 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
58 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 8 0 0% 1 12.5% 2 25% 5 62.5% 8
59 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
60 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 5 0 0% 1 20% 0 0% 4 80% 5
61 โรงเรียนวัดเขารักษ์ 5 0 0% 1 20% 0 0% 4 80% 5
62 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
63 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
64 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
65 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนบ้านนาสวน 4 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
67 โรงเรียนบ้านลำอีซู 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
68 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
69 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
70 โรงเรียนประชาวิทยาคาร 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
71 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
72 โรงเรียนวัดพังตรุ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
73 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 10 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
74 โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
75 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
76 โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
77 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
78 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
79 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
80 โรงเรียนบ้านนามกุย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
81 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
82 โรงเรียนบ้านหัวหิน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
83 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี tel 034512477 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี tel 034564001-7
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : นายชาลี สำรองทรัพย์ โทร. 087-8079241 e-mail: chalee.sum@gmail.com
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : นางสาวถวิล หวังกุ่ม โทร. 098-2741641
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : ..................... โทร. ..........................


Copyright © 2012-2014 All right reserved.