หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web63

ผลการแข่งขัน
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ในวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

 

001 ภาษาอังกฤษ


006 ภาษาจีน


008 ภาษาญี่ปุ่น


009 ภาษาต่างประเทศ

1.  029 ประกวดร้องเพลงสากล (Singing Contest) ชาย ป.1-ป.6 2.  030 ประกวดร้องเพลงสากล (Singing Contest) หญิง ป.1-ป.6
3.  031 ประกวดร้องเพลงสากล (Singing Contest) ชาย ม.1-ม.6 4.  032 ประกวดร้องเพลงสากล (Singing Contest) หญิง ม.1-ม.6
5.  033 มัคคุเทศก์น้อย(Youth guide) ป.1-ป.3 6.  034 มัคคุเทศก์น้อย(Youth guide) ป.4-ป.6
7.  035 มัคคุเทศก์น้อย(Youth guide) ม.1-ม.3 8.  036 มัคคุเทศก์น้อย(Youth guide) ม.4-ม.6
9.  025 พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 10.  024 พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
11.  023 พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 12.  028 พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
13.  027 สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ป.1-ป.3 14.  026 สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ป.4-ป.6
15.  019 สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.1-ม.3 16.  022 สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.4-ม.6
17.  021 การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ป.1-ป.3 18.  020 การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ป.4-ป.6
19.  014 การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ม.1-ม.3 20.  013 การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ม.4-ม.6
21.  008 ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ป.1-ป.6 22.  007 ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) (ขยายโอกาส) ม.1-ม.3
23.  006 ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) (สพม/เอกชน) ม.1-ม.3 24.  005 ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.4-ม.6
25.  004 ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit Competition) ป.1-ป.3 26.  003 ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit Competition) ป.4-ป.6
27.  002 ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit Competition) ม.1-ม.3 28.  001 ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit Competition) ม.4-ม.6

023 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา


 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี tel 034512477 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี tel 034564001-7
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : นายชาลี สำรองทรัพย์ โทร. 087-8079241 e-mail: chalee.sum@gmail.com
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : นางสาวถวิล หวังกุ่ม โทร. 098-2741641
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : ..................... โทร. ..........................


Copyright © 2012-2014 All right reserved.