ข่าวประชาสัมพันธ์

 
กำหนดการรับสมัครและการแข่งขัน
17-24 สิงหาคม          เปิดระบบรับสมัครเข้าแข่งขัน
25-26 สิงหาคม          ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
28 สิงหาคม – 3 กันยายน  ตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
10-11 กันยายน       ให้ทุกกิจกรรมสามารถพิมพ์บัตรประจำตัว
                                สำหรับผู้เข้าแข่งขันได้แล้ว

12 กันยายน              ให้กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ (Crossword)และ
                              ขับร้องเพลงสากล(Singing Contest) ที่ได้ลำดับที่ 1-6
                              ไปแข่งขันเพื่อชิงชนะเลิศ ในวันที่ 12 กันยายน
                            
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
                              กาญจนบุรี อีกครั้งหนึ่ง
12 กันยายน              แข่งขันทุกกิจกรรม
                             ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
                             กาญจนบุรี

สำหรับใบเกียรติบัตรการแข่งขันในรอบคัดเลือก (5 กันยายน พ.ศ.2563) กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล (Singing Contest) และการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) สามารถพิมพ์ได้แล้วซึ่งอยู่ด้านล่างของกรอบนี้....

12 กันยายน   โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันได้ทุกกิจกรรม
วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น.
การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งกำหนดการจัดแข่งขันในวันเสาร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ขอให้แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ถูกต้อง ตำบล อำเภอที่ตั้ง สังกัดของโรงเรียน ชื่อผู้รับผิดชอบ (นาย/นาง/นางสาว) เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ โดยส่งไปที่ chalee.sum@gmail.com เพื่อที่จะได้ลงทะเบียนโรงเรียนให้ท่าน พร้อมกับแจก username และ password สำหรับโรงเรียนใช้ในการลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม การพิมพ์บัตรประจำตัวและเกียรติบัตรต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งโรงเรียนสามารถส่งเข้าแข่งขันกิจกรรมละ 1 ทีมต่อ 1 โรงเรียนเท่านั้น
วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 15:56 น.
 

  ใบเกียรติบัตรรอบคัดเลือก( 5 กันยายน 2563 )
การแข่งขันขับรองเพลงสากล (Singing Contest)
      ชายเดี่ยว ป.1-6 ( รับเกียรติบัตรที่นี่ ) ( ครูผู้ฝึกสอนรับที่นี่ )
      หญิงเดี่ยว ป.1-6 ( รับเกี่ยรติบัตรที่นี่ ) ( ครูผู้ฝึกสอนรับที่นี่ )
      ชายเดี่ยว ม.1-6 ( รับเกียรติบัตรที่นี่ ) ( ครูผู้ฝึกสอนรับที่นี่ )
      หญิงเดี่ยว ม.1-6 ( รับเกียรติบัตรที่นี่ ) ( ครูผู้ฝึกสอบรับที่นี่ )
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword)
      ชั้น ป.1-6 ( รับเกียรติบัตรที่นี่ ) ( ครูผู้ฝึกสอนรับที่นี่ )
      ชั้น ม.1-3 ขยายโอกาส ( รับเกียรติบัตรที่นี่ ) ( ครูผู้ฝึกสอนรับที่นี่ )
      ชั้น ม.1-3 สพม-เอกชน ( รับเกียรติบัตรที่นี่ ) ( ครูผู้ฝึกสอนรับที่นี่ )
      ชั้น ม.4-6 ( รับเกียรติบัตรที่นี่ ) ( ครูผูัฝึกสอนรับที่นี่
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 90
จำนวนทีม 472
จำนวนนักเรียน 676
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 569
จำนวนกรรมการ 143
ครู+นักเรียน 1,245
ครู+นักเรียน+กรรมการ 1,388
ประกาศผลแล้ว 28/28 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 262
เมื่อวาน 370
สัปดาห์นี้ 1,171
สัปดาห์ที่แล้ว 2,473
เดือนนี้ 1,552
เดือนที่แล้ว 6,466
ปีนี้ 36,549
ทั้งหมด 120,285