ประกาศ อบจ.กาญจนบุรี เรื่อง คณะกรรมการแข่งขัน
ด้วย อบจ.กาญจนบุรี ได้มีประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ฯ ตามกิจกรรมต่าง ๆ รายละเอียดดูได้ที่นี่
         ประกาศ อบจ.กาญจนบุรี /UserFiles/File/ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี K.pdf 
         ประกาศ ศธจ.กาญจนบุรี  /UserFiles/File/ประกาศศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี.pdf  
         หนังสือแจ้งหน่วยงาน  สพป.กจ.1 /UserFiles/File/31133.jpg 
                                      สพป.กจ.2 /UserFiles/File/31134.jpg 
                                      สพป.กจ.3 /UserFiles/File/31135.jpg  
                                      สพป.กจ.4 /UserFiles/File/31136.jpg  
                                      สพม.เขต 8 /UserFiles/File/31137.jpg  
                 ประธานเครือข่าย รร.เอกชน /UserFiles/File/31138.jpg  
                 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี  /UserFiles/File/31139.jpg  
                 ตารางประชุมกรรมการ /UserFiles/File/ตารางประชุมคณะกรรมการeng62.pdf
วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 11:20 น.