การลงทะเบียน แก้ไขข้อมูล การพิมพ์บัตรประจำตัว
กำหนดการ
5-10 กันยายน  - ลงทะเบียนการแข่งขัน
12-13 กันยายน - โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียน/ครู
16 กันยายน เป็นต้นไป - เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
23 กันยายน เปิดให้พิมพ์เกียรติบัตร

หมายเหตุ
นักเรียนที่ไม่มีนามสกุล ให้ใช้  "-" (ขีดกลาง) ห้ามใช้ "ไม่มีนามสกุล" 


การแก้ไขข้อมูลนักเรียน ครู กรณีที่ระบบยังไม่ปิด โรงเรียนสามารถเข้าไปแก้ไขได้ตามปกติเหมือนกับการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน สามารถลบ เปลี่ยนแปลง แก้ไขได้เองทั้งหมด หากระบบปิดแล้วถึงจะแจ้งการแก้ไขผ่านเมนูแก้ไขข้อมูล...

สำหรับท่านที่ต้องการพิมพ์ใบเกียรติบัตรของการจัดการแข่งขันเมื่อปีที่ผ่านมา ครั้งที่ 1/2561 ขอให้ไปเข้าเวปไซต์ของปีที่ผ่านมาที่ได้นำลิงค์มาวางไว้ให้แล้ว ด้านซ้ายมือนี้......
วันเสาร์ ที่ 07 กันยายน 2562 เวลา 19:38 น.