กิจกรรมใหม่ที่เพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2562
ในปีการศึกษา 2562 นี้ ได้เพิ่มกิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลงสากล นักร้องเดี่ยว ขึ้นมา โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ระดับประถมศึกษา (ระดับชั้น ป.1-ป.6) รุ่นนักเรียนหญิงและรุ่นนักเรียนชาย และ ระดับมัธยมศึกษา (ระดับ ม.1-ม.6) รุ่นนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย รวม 2 ประเภท 4 กิจกรรม ทั้งนี้เกณฑ์และกติกาการแข่งขัน คงยึดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เหมือนปีที่ผ่านมา
วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 07:26 น.