สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กาญจนานุเคราะห์ 5 4 2 11 10 2 2 0 14
2 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 5 1 0 6 7 2 3 2 12
3 อนุบาลกาญจนบุรี 4 3 3 10 12 1 0 0 13
4 สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 4 0 1 5 11 6 0 3 17
5 วีรศิลป์ 2 3 2 7 12 7 1 1 20
6 ดรุณากาญจนบุรี 2 1 0 3 9 5 1 3 15
7 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 2 0 0 2 3 4 0 4 7
8 อนุชนศึกษา 1 2 2 5 10 2 4 1 16
9 อนุบาลทองผาภูมิ 1 0 0 1 3 2 1 0 6
10 บ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1 0 0 1 2 2 0 0 4
11 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1 0 0 1 2 0 1 0 3
12 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 0 2 1 3 5 5 3 1 13
13 เทพมงคลรังษี 0 1 2 3 4 0 2 5 6
14 อุดมสิทธิศึกษา 0 1 1 2 5 2 1 3 8
15 บ้านบ้องตี้ 0 1 1 2 3 1 5 6 9
16 วัดปรังกาสี 0 1 0 1 5 2 4 4 11
17 ประชามงคล 0 1 0 1 3 3 2 3 8
18 ร่มเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) 0 1 0 1 3 2 2 4 7
19 อำนวยวิทย์กาญจนบุรี 0 1 0 1 3 1 0 1 4
20 ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 0 1 0 1 2 5 2 0 9
21 พนมทวนพิทยาคม 0 1 0 1 1 2 3 4 6
22 บ้านทัพพระยา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
23 บ้านหนองปรือ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
24 บ้านน้ำโจน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
25 ราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี 0 0 3 3 4 4 2 8 10
26 บ่อพลอยรัชดาภิเษก 0 0 2 2 2 1 0 1 3
27 ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 0 0 1 1 4 4 1 2 9
28 ถาวรวิทยา 0 0 1 1 4 4 0 1 8
29 พระแท่นดงรังวิทยาคาร 0 0 1 1 3 1 3 5 7
30 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 2 3 1 1 6
31 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 0 0 1 1 2 2 0 3 4
32 วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 1 2 2 1 5
33 ประชาสงเคราะห์ 0 0 1 1 1 1 5 2 7
34 บ้านปากนาสวน 0 0 1 1 1 0 2 3 3
35 สหคริสเตียนศึกษา 0 0 0 0 4 1 3 3 8
36 ท่ามะกาวิทยาคม 0 0 0 0 3 2 1 3 6
37 เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 0 0 0 0 3 2 0 1 5
38 อนุบาลไทรโยค 0 0 0 0 3 0 0 2 3
39 อนุบาลสังขละบุรี 0 0 0 0 2 4 3 2 9
40 บ้านท่ามะกา 0 0 0 0 2 4 1 3 7
41 อนุบาลเมฆบัณฑิต 0 0 0 0 2 3 3 1 8
42 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 0 0 0 0 2 2 5 7 9
43 พนมทวนชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 2 1 3 5 6
44 วัดสาลวนาราม 0 0 0 0 2 1 2 3 5
45 บ้านเกริงกระเวีย 0 0 0 0 2 0 5 1 7
46 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 0 0 0 0 2 0 1 4 3
47 บ้านไร่ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
48 บ้านต้นมะพร้าว 0 0 0 0 1 3 4 5 8
49 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 0 0 0 0 1 3 4 4 8
50 บ้านหัวนา 0 0 0 0 1 2 3 0 6
51 บ้านหนองเป็ด 0 0 0 0 1 2 0 1 3
52 วัดวังศาลา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
53 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 0 0 0 0 1 1 5 9 7
54 ท่าเรือพิทยาคม 0 0 0 0 1 1 3 1 5
55 บ้านสามยอด 0 0 0 0 1 1 1 1 3
56 บ้านวังด้ง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
57 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
58 เลาขวัญราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
59 อนุบาลหนองปรือ 0 0 0 0 1 0 4 0 5
60 เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 0 0 0 0 1 0 3 2 4
61 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 0 0 0 0 1 0 3 1 4
62 ศรีสวัสดิืพิทยาคม 0 0 0 0 1 0 3 1 4
63 วัดหนองตะโก 0 0 0 0 1 0 2 0 3
64 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
65 บ้านนามกุย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
66 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
67 บ้านเหมืองสองท่อ 0 0 0 0 0 4 2 1 6
68 ชัยจิตต์วิทยา 0 0 0 0 0 4 1 2 5
69 บ้านท่าดินแดง 0 0 0 0 0 4 1 1 5
70 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 0 0 0 0 0 3 1 0 4
71 เทศบาล 1 (เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น) 0 0 0 0 0 2 3 2 5
72 บ้านเขาแหลม 0 0 0 0 0 2 3 1 5
73 บ้านหนองแสลบ 0 0 0 0 0 2 2 3 4
74 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 0 0 0 0 0 2 2 2 4
75 หนองรีประชานิมิต 0 0 0 0 0 2 2 1 4
76 ทองผาภูมิวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 3 3
77 ชุมชนบ้านหลุมรัง 0 0 0 0 0 2 1 3 3
78 บ้านนาสวน 0 0 0 0 0 2 0 2 2
79 ชุมชนบ้านท่ากระดาน 0 0 0 0 0 2 0 1 2
80 เทศบาลทองผาภูมิ 0 0 0 0 0 1 5 1 6
81 วัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 0 0 0 0 0 1 4 1 5
82 วินัยนุกูล 0 0 0 0 0 1 4 0 5
83 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 1 2 5 3
84 บ้านเจ้าเณร 0 0 0 0 0 1 2 1 3
85 วัดบ้านทวน 0 0 0 0 0 1 2 1 3
86 เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 0 0 0 0 0 1 2 1 3
87 ไทรโยคน้อยวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 5 2
88 บ้านสามหลัง 0 0 0 0 0 1 1 4 2
89 บ้านหัวหิน 0 0 0 0 0 1 1 2 2
90 วัดพระแท่นดงรัง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
91 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
92 บ้านลำอีซู 0 0 0 0 0 1 0 3 1
93 บ้านไร่เจริญ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
94 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) 0 0 0 0 0 0 3 4 3
95 บ้านไทรทอง 0 0 0 0 0 0 3 3 3
96 บ้านรางสาลี่ 0 0 0 0 0 0 3 1 3
97 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี 0 0 0 0 0 0 3 1 3
98 วัดศรีอุปลาราม 0 0 0 0 0 0 2 3 2
99 บ้านห้วยเสือ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
100 บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 0 0 0 0 0 0 1 5 1
101 วัดคร้อพนัน 0 0 0 0 0 0 1 2 1
102 บ้านน้ำลาด 0 0 0 0 0 0 1 2 1
103 บ้านทุ่งศาลา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
104 บ้านหนองเจริญสุข 0 0 0 0 0 0 1 0 1
105 บ้านทุ่งนาคราช 0 0 0 0 0 0 1 0 1
106 บ้านรางจิก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 บ้านแก่งหลวง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
108 ประชาวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
109 วัดหนองพังตรุ 0 0 0 0 0 0 0 3 0
110 บ้านห้วยน้ำขาว 0 0 0 0 0 0 0 2 0
111 อนุบาลบ่อพลอย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
112 วัดเขารักษ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
113 บ้านท่าทุ่ม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
114 วัดใหม่ภูมิเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 28 28 28 84 192 165 188 217 545