สรุปเหรียญรางวัล จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วีรศิลป์ 12 7 1 1 20
2 อนุบาลกาญจนบุรี 12 1 0 0 13
3 สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 11 6 0 3 17
4 อนุชนศึกษา 10 2 4 1 16
5 กาญจนานุเคราะห์ 10 2 2 0 14
6 ดรุณากาญจนบุรี 9 5 1 3 15
7 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 7 2 3 2 12
8 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 5 5 3 1 13
9 วัดปรังกาสี 5 2 4 4 11
10 อุดมสิทธิศึกษา 5 2 1 3 8
11 ราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี 4 4 2 8 10
12 ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 4 4 1 2 9
13 ถาวรวิทยา 4 4 0 1 8
14 สหคริสเตียนศึกษา 4 1 3 3 8
15 เทพมงคลรังษี 4 0 2 5 6
16 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 3 4 0 4 7
17 ประชามงคล 3 3 2 3 8
18 ร่มเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) 3 2 2 4 7
19 ท่ามะกาวิทยาคม 3 2 1 3 6
20 อนุบาลทองผาภูมิ 3 2 1 0 6
21 เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 3 2 0 1 5
22 บ้านบ้องตี้ 3 1 5 6 9
23 พระแท่นดงรังวิทยาคาร 3 1 3 5 7
24 อำนวยวิทย์กาญจนบุรี 3 1 0 1 4
25 อนุบาลไทรโยค 3 0 0 2 3
26 ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 2 5 2 0 9
27 อนุบาลสังขละบุรี 2 4 3 2 9
28 บ้านท่ามะกา 2 4 1 3 7
29 อนุบาลเมฆบัณฑิต 2 3 3 1 8
30 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 2 3 1 1 6
31 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 2 2 5 7 9
32 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 2 2 0 3 4
33 บ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 2 2 0 0 4
34 พนมทวนชนูปถัมภ์ 2 1 3 5 6
35 วัดสาลวนาราม 2 1 2 3 5
36 บ่อพลอยรัชดาภิเษก 2 1 0 1 3
37 บ้านเกริงกระเวีย 2 0 5 1 7
38 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 2 0 1 4 3
39 บ้านไร่ 2 0 1 1 3
40 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 2 0 1 0 3
41 บ้านต้นมะพร้าว 1 3 4 5 8
42 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1 3 4 4 8
43 พนมทวนพิทยาคม 1 2 3 4 6
44 บ้านหัวนา 1 2 3 0 6
45 วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 1 2 2 1 5
46 บ้านหนองเป็ด 1 2 0 1 3
47 วัดวังศาลา 1 2 0 1 3
48 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1 1 5 9 7
49 ประชาสงเคราะห์ 1 1 5 2 7
50 ท่าเรือพิทยาคม 1 1 3 1 5
51 บ้านสามยอด 1 1 1 1 3
52 บ้านวังด้ง 1 1 1 0 3
53 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1 1 1 0 3
54 บ้านทัพพระยา 1 1 0 0 2
55 บ้านหนองปรือ 1 1 0 0 2
56 เลาขวัญราษฎร์บำรุง 1 1 0 0 2
57 อนุบาลหนองปรือ 1 0 4 0 5
58 เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1 0 3 2 4
59 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 1 0 3 1 4
60 ศรีสวัสดิืพิทยาคม 1 0 3 1 4
61 บ้านปากนาสวน 1 0 2 3 3
62 วัดหนองตะโก 1 0 2 0 3
63 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ 1 0 0 2 1
64 บ้านน้ำโจน 1 0 0 0 1
65 บ้านนามกุย 1 0 0 0 1
66 บ้านหนองม่วง 1 0 0 0 1
67 บ้านเหมืองสองท่อ 0 4 2 1 6
68 ชัยจิตต์วิทยา 0 4 1 2 5
69 บ้านท่าดินแดง 0 4 1 1 5
70 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 0 3 1 0 4
71 เทศบาล 1 (เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น) 0 2 3 2 5
72 บ้านเขาแหลม 0 2 3 1 5
73 บ้านหนองแสลบ 0 2 2 3 4
74 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 0 2 2 2 4
75 หนองรีประชานิมิต 0 2 2 1 4
76 ทองผาภูมิวิทยา 0 2 1 3 3
77 ชุมชนบ้านหลุมรัง 0 2 1 3 3
78 บ้านนาสวน 0 2 0 2 2
79 ชุมชนบ้านท่ากระดาน 0 2 0 1 2
80 เทศบาลทองผาภูมิ 0 1 5 1 6
81 วัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 0 1 4 1 5
82 วินัยนุกูล 0 1 4 0 5
83 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 0 1 2 5 3
84 บ้านเจ้าเณร 0 1 2 1 3
85 วัดบ้านทวน 0 1 2 1 3
86 เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 0 1 2 1 3
87 ไทรโยคน้อยวิทยา 0 1 1 5 2
88 บ้านสามหลัง 0 1 1 4 2
89 บ้านหัวหิน 0 1 1 2 2
90 วัดพระแท่นดงรัง 0 1 1 1 2
91 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) 0 1 1 0 2
92 บ้านลำอีซู 0 1 0 3 1
93 บ้านไร่เจริญ 0 1 0 2 1
94 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) 0 0 3 4 3
95 บ้านไทรทอง 0 0 3 3 3
96 บ้านรางสาลี่ 0 0 3 1 3
97 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี 0 0 3 1 3
98 วัดศรีอุปลาราม 0 0 2 3 2
99 บ้านห้วยเสือ 0 0 2 1 2
100 บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 0 0 1 5 1
101 วัดคร้อพนัน 0 0 1 2 1
102 บ้านน้ำลาด 0 0 1 2 1
103 บ้านทุ่งศาลา 0 0 1 1 1
104 บ้านหนองเจริญสุข 0 0 1 0 1
105 บ้านทุ่งนาคราช 0 0 1 0 1
106 บ้านรางจิก 0 0 1 0 1
107 บ้านแก่งหลวง 0 0 1 0 1
108 ประชาวิทยาคาร 0 0 1 0 1
109 วัดหนองพังตรุ 0 0 0 3 0
110 บ้านห้วยน้ำขาว 0 0 0 2 0
111 อนุบาลบ่อพลอย 0 0 0 2 0
112 วัดเขารักษ์ 0 0 0 1 0
113 บ้านท่าทุ่ม 0 0 0 1 0
114 วัดใหม่ภูมิเจริญ 0 0 0 0 0
รวม 192 165 188 217 762