หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 149 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 14 24 20
2 183 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 13 23 19
3 126 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 10 20 16
4 195 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 9 15 12
5 197 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 7 9 7
6 224 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 9 15 13
7 120 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 9 11 11
8 152 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 4 4 4
9 207 โรงเรียนประชามงคล 11 13 13
10 119 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 12 14 14
11 127 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม 10 12 10
12 161 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 12 22 18
13 174 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 3 4 4
14 122 โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) 11 13 13
15 199 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 14 24 20
16 225 โรงเรียนศรีสวัสดิืพิทยาคม 5 6 6
17 125 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 5 6 5
18 109 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 11 13 13
19 123 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 14 24 20
20 211 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 11 13 11
21 219 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 2 2 2
22 169 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 9 11 11
23 132 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 9 18 14
24 136 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) 7 9 9
25 139 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 3 3 3
26 167 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 3 4 3
27 143 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 4 6 6
28 176 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว 13 15 15
29 107 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 1 2 1
30 116 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 3 3 3
31 218 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 1 1 1
32 209 โรงเรียนบ้านนาสวน 4 4 4
33 151 โรงเรียนบ้านปากนาสวน 6 8 6
34 180 โรงเรียนบ้านรางจิก 1 2 1
35 162 โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 4 5 5
36 135 โรงเรียนบ้านวังด้ง 3 3 3
37 172 โรงเรียนบ้านสามหลัง 6 7 6
38 168 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 5 5 5
39 154 โรงเรียนบ้านหัวนา 7 8 8
40 141 โรงเรียนบ้านหัวหิน 4 5 5
41 192 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 2 3 2
42 153 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 5 7 7
43 170 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 1 2 2
44 173 โรงเรียนบ้านไทรทอง 6 8 8
45 181 โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 5 6 6
46 201 โรงเรียนวัดวังศาลา 4 6 6
47 190 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 5 7 7
48 215 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 9 10 10
49 178 โรงเรียนวัดหนองตะโก 3 4 4
50 114 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 3 3 3
51 189 โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 6 7 7
52 217 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี 4 4 4
53 121 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 13 22 18
54 163 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 7 9 9
55 155 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) 2 2 2
56 158 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 3 3 3
57 113 โรงเรียนบ้านทัพพระยา 2 4 4
58 185 โรงเรียนบ้านท่ามะกา 10 11 11
59 204 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 6 8 6
60 202 โรงเรียนประชาวิทยาคาร 1 1 1
61 144 โรงเรียนวัดคร้อพนัน 5 7 7
62 210 โรงเรียนวัดบ้านทวน 5 6 5
63 206 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 3 3 3
64 188 โรงเรียนวัดสาลวนาราม 9 11 11
65 221 โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 4 6 6
66 134 โรงเรียนวัดเขารักษ์ 3 3 3
67 212 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 17 19 19
68 147 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 6 8 8
69 223 โรงเรียนบ้านนามกุย 1 2 2
70 156 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 16 18 18
71 160 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 4 4 4
72 205 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 8 10 10
73 110 โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 7 9 9
74 157 โรงเรียนบ้านไร่ 4 4 4
75 115 โรงเรียนวัดปรังกาสี 15 21 19
76 108 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 16 19 19
77 137 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 6 7 7
78 179 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 11 12 12
79 165 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 6 6 6
80 213 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 7 9 9
81 150 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 6 8 8
82 208 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 3 3 3
83 138 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1 1 1
84 177 โรงเรียนบ้านลำอีซู 4 5 5
85 146 โรงเรียนบ้านสามยอด 4 6 6
86 198 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 2 3 2
87 194 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 2 1
88 182 โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 2 3 3
89 184 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 7 8 7
90 214 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 6 8 8
91 131 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 3 3 3
92 171 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 10 11 10
93 130 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 2 2 2
94 200 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 2 2 2
95 186 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 5 6 6
96 142 โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 7 8 8
97 159 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 18 19 18
98 112 โรงเรียนถาวรวิทยา 9 10 10
99 117 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 9 10 10
100 129 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 11 12 12
101 128 โรงเรียนวินัยนุกูล 5 5 5
102 106 โรงเรียนวีรศิลป์ 21 35 29
103 124 โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา 13 15 15
104 118 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 22 25 25
105 111 โรงเรียนอนุชนศึกษา 17 23 18
106 145 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 9 10 10
107 216 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี 6 7 7
108 187 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 6 7 6
109 191 โรงเรียนเทศบาล 1 (เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น) 7 8 8
110 166 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 7 8 8
111 220 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 5 5 5
112 196 โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ 7 8 7
113 140 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี 18 36 27
114 133 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 13 16 16
รวม 807 1055 972
2027

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี tel 034512477 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี tel 034564001-7
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : นายชาลี สำรองทรัพย์ โทร. 087-8079241 e-mail: chalee.sum@gmail.com
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : นางสาวถวิล หวังกุ่ม โทร. 098-2741641
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : ..................... โทร. ..........................


Copyright © 2012-2014 All right reserved.