หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 029 25.000 ประกวดร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 23
2 030 26.000 ประกวดร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 36
3 031 27.000 ประกวดร้องเพลงสากล ชาย ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 26
4 032 28.000 ประกวดร้องเพลงสากล หญิง ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 43
5 025 65.000 พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 42
6 024 66.000 พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 35
7 023 67.000 พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 27
8 028 68.000 พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 16
9 027 69.000 สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 43
10 026 70.000 สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 52
11 019 71.000 สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 43
12 022 72.000 สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 24
13 021 73.000 การเล่านิทานภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 27
14 020 74.000 การเล่านิทานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 49
15 014 86.000 การเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 45
16 013 87.000 การเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 26
17 012 88.000 การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
18 011 89.000 การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 24
19 010 90.000 การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 31
20 009 91.000 การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 16
21 008 92.000 ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 58
22 007 93.000 ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(ขยายโอกาส) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 31
23 006 95.000 ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(สพม/เอกชน) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 23
24 005 96.000 ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 28
25 004 97.000 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 ทีม 5 คน/ครู 3 คน 3
26 003 98.000 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 ทีม 5 คน/ครู 3 คน 3
27 002 99.000 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 3 คน 13
28 001 99.999 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 3 คน 8

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี tel 034512477 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี tel 034564001-7
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : นายชาลี สำรองทรัพย์ โทร. 087-8079241 e-mail: chalee.sum@gmail.com
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : นางสาวถวิล หวังกุ่ม โทร. 098-2741641
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : ..................... โทร. ..........................


Copyright © 2012-2014 All right reserved.