หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรี

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาต่างประเทศ สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวีรศิลป์ 21 12 57.14% 7 33.33% 1 4.76% 1 4.76% 21
2 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 22 11 55% 6 30% 0 0% 3 15% 20
4 โรงเรียนอนุชนศึกษา 17 10 58.82% 2 11.76% 4 23.53% 1 5.88% 17
5 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 14 10 71.43% 2 14.29% 2 14.29% 0 0% 14
6 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 18 9 50% 5 27.78% 1 5.56% 3 16.67% 18
7 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 14 7 50% 2 14.29% 3 21.43% 2 14.29% 14
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 14 5 35.71% 5 35.71% 3 21.43% 1 7.14% 14
9 โรงเรียนวัดปรังกาสี 15 5 33.33% 2 13.33% 4 26.67% 4 26.67% 15
10 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 11 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี 18 4 22.22% 4 22.22% 2 11.11% 8 44.44% 18
12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 11 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 11
13 โรงเรียนถาวรวิทยา 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
14 โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา 13 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 3 27.27% 11
15 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 11 4 36.36% 0 0% 2 18.18% 5 45.45% 11
16 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 13 3 27.27% 4 36.36% 0 0% 4 36.36% 11
17 โรงเรียนประชามงคล 11 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 11
18 โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) 11 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 4 36.36% 11
19 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
20 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
21 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
22 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 16 3 20% 1 6.67% 5 33.33% 6 40% 15
23 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 12 3 25% 1 8.33% 3 25% 5 41.67% 12
24 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
25 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 6 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
26 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 10 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 9
27 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 11 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 11
28 โรงเรียนบ้านท่ามะกา 10 2 20% 4 40% 1 10% 3 30% 10
29 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 9 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
30 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
31 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 16 2 12.5% 2 12.5% 5 31.25% 7 43.75% 16
32 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 9 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 7
33 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
34 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 12 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 5 45.45% 11
35 โรงเรียนวัดสาลวนาราม 9 2 25% 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 8
36 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
37 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 8 2 25% 0 0% 5 62.5% 1 12.5% 8
38 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 7 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 4 57.14% 7
39 โรงเรียนบ้านไร่ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
40 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
41 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว 13 1 7.69% 3 23.08% 4 30.77% 5 38.46% 13
42 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 13 1 8.33% 3 25% 4 33.33% 4 33.33% 12
43 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม 10 1 10% 2 20% 3 30% 4 40% 10
44 โรงเรียนบ้านหัวนา 7 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
45 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 9 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
46 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
47 โรงเรียนวัดวังศาลา 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
48 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 17 1 6.25% 1 6.25% 5 31.25% 9 56.25% 16
49 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 9 1 11.11% 1 11.11% 5 55.56% 2 22.22% 9
50 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 9 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
51 โรงเรียนบ้านสามยอด 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
52 โรงเรียนบ้านวังด้ง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
53 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
54 โรงเรียนบ้านทัพพระยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
55 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
56 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
57 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 5 1 20% 0 0% 4 80% 0 0% 5
58 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 6 1 16.67% 0 0% 3 50% 2 33.33% 6
59 โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 5 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
60 โรงเรียนศรีสวัสดิืพิทยาคม 5 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
61 โรงเรียนบ้านปากนาสวน 6 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 3 50% 6
62 โรงเรียนวัดหนองตะโก 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
63 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
64 โรงเรียนบ้านนามกุย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
65 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 7 0 0% 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 7
68 โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 7 0 0% 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 7
69 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 6 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
70 โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
71 โรงเรียนเทศบาล 1 (เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น) 7 0 0% 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 7
72 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 6 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
73 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 7 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 7
74 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 7 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
75 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
76 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 10 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
77 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 6 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
78 โรงเรียนบ้านนาสวน 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
79 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
80 โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ 7 0 0% 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 7
81 โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 6 0 0% 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 6
82 โรงเรียนวินัยนุกูล 5 0 0% 1 20% 4 80% 0 0% 5
83 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 9 0 0% 1 12.5% 2 25% 5 62.5% 8
84 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 5 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
85 โรงเรียนวัดบ้านทวน 5 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
86 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 5 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
87 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 9 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 5 71.43% 7
88 โรงเรียนบ้านสามหลัง 6 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 6
89 โรงเรียนบ้านหัวหิน 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
90 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
91 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านลำอีซู 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
93 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
94 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) 7 0 0% 0 0% 3 42.86% 4 57.14% 7
95 โรงเรียนบ้านไทรทอง 6 0 0% 0 0% 3 50% 3 50% 6
96 โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
97 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
98 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 5 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
99 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 4 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
100 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 6 0 0% 0 0% 1 16.67% 5 83.33% 6
101 โรงเรียนวัดคร้อพนัน 5 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
102 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
103 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
104 โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านรางจิก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
108 โรงเรียนประชาวิทยาคาร 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
109 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
110 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
111 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
112 โรงเรียนวัดเขารักษ์ 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
113 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
114 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี tel 034512477 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี tel 034564001-7
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : นายชาลี สำรองทรัพย์ โทร. 087-8079241 e-mail: chalee.sum@gmail.com
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : นางสาวถวิล หวังกุ่ม โทร. 098-2741641
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : ..................... โทร. ..........................


Copyright © 2012-2014 All right reserved.